Neutrale school

Basisschool EigenWijs is uniek in Veldhoven vanwege de neutrale identiteit, de bijzondere ligging in de wijk en de diversiteit aan leerlingen. Leerlingen en ouders hebben een diverse achtergrond, religie of levensbeschouwing. We zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen op te leiden voor een samenleving die aan verandering onderhevig is, waarbij persoonsvorming centraal staat. Leerlingen moeten worden opgeleid tot sociaal competente burgers, zelfbewuste, verantwoordelijke personen, altijd anticiperend op ontwikkelingen die in de maatschappij spelen.