Basisschool EigenWijs is een neutrale school. Dit betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft. Uiteraard hebben wij wel zorgvuldig nagedacht over hoe we ons als Brede School willen profileren en welke uitgangspunten daarbij leidend zijn.

Neutrale school

Onze school is uniek in Veldhoven vanwege de neutrale identiteit, de bijzondere ligging in de wijk en de diversiteit aan leerlingen. Leerlingen en ouders hebben een diverse achtergrond, religie of levensbeschouwing. We zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen op te leiden voor een samenleving die aan verandering onderhevig is, waarbij persoonsvorming centraal staat. Leerlingen moeten worden opgeleid tot sociaal competente burgers, zelfbewuste, verantwoordelijke personen, altijd anticiperend op ontwikkelingen die in de maatschappij spelen.