De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school.
De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school.
Onze missie verwoordt waar we als school voor staan, waar we trots op zijn!

Missie en visie

We hebben als school een duidelijke visie op de vormgeving van ons onderwijs, het stimuleren van de identiteitsontwikkeling van een leerling en onze positie in de MFA Midden.

We zijn een school die:

 • het belangrijk vindt dat leerlingen kennis opdoen op school;
 • het belangrijk vindt om leerlingen te leren zichzelf en elkaar te begrijpen;
 • het belangrijk vindt om leerlingen te leren af te stemmen op hun omgeving en zich daartoe te leren verhouden;
 • het belangrijk vindt om aandacht te hebben voor maatschappelijke betrokkenheid.

Daarom zult u bij ons leerkrachten treffen die:

 • de uitgangspunten van opbrengstgericht werken onderschrijven en in de praktijk kunnen brengen;
 • de pedagogische doelen kunnen vertalen naar de praktijk;
 • reflecteren op zijn/haar eigen kennis, houding, praktijk en vaardigheden;
 • altijd open staan voor gesprekken met leerlingen en ouders;
 • de ontmoeting organiseren met maatschappelijke partners waarbij het gesprek altijd gericht is op de ontwikkeling van de leerling.

Hierbij vertrekken we vanuit de volgende kernwaarden:

 • nieuwsgierigheid
 • tolerantie
 • verantwoordelijkheid
 • uniciteit.