Missie

EigenWijs, een neutrale school om samen optimaal jezelf te kunnen zijn.

Basisschool EigenWijs is als neutrale school een mooie afspiegeling van de maatschappij. Dankzij de verrijkende diversiteit kunnen kinderen met interesse voor elkaar en nieuwsgierigheid naar andere culturen zich vormen tot sociale, zelfbewuste en verantwoordelijke burgers.  Zo bereiden we ze, op eigen wijze en met een open houding, voor op de snel veranderende samenleving. De groene ligging middenin Veldhoven en met de samenwerking met organisaties en een andere school binnen het MFA Midden maken EigenWijs bijzonder veelzijdig.

Visie

We willen een leer-, leef en scholengemeenschap zijn waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Het pedagogische klimaat is goed op orde en dat zorgt voor rust in de school. Kinderen weten waar ze aan toe zijn door de heldere structuur. De betrokken, bevlogen en professionele leerkrachten weten ze wat ze doen. Samen vormen zij een sterk team!

Op onze school vinden wij het belangrijk dat:

 • Leerlingen kennis opdoen op school;
 • Leerlingen te leren zichzelf en elkaar te begrijpen;
 • Leerlingen te leren af te stemmen op hun omgeving en zich daartoe te leren verhouden;
 • We aandacht hebben voor maatschappelijke betrokkenheid.

Onze leerkrachten:

de uitgangspunten van opbrengstgericht werken onderschrijven en in de praktijk kunnen brengen;

 • Werken doelgericht aan opbrengstgericht werken;
 • Vertalen pedagogische doelen naar de praktijk;
 • Reflecteren op eigen kennis, houding en vaardigheden;
 • Staan altijd open voor gesprekken met leerlingen en ouders;
 • Organiseren ontmoeting met maatschappelijke partners waarbij het gaat om de ontwikkeling¬†van de leerling.

Hierbij vertrekken we vanuit de volgende kernwaarden:

 • Nieuwsgierigheid
 • Tolerantie
 • Verantwoordelijkheid
 • Eigenheid

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.