Op Basisschool EigenWijs werken we in schooljaar 2018-2019 vanaf groep 3 in homogene groepen. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling.

De inhoud van het onderwijs

De ontwikkeling van kinderen verloopt in de verschillende leeftijdsfasen op een andere manier. Daarom heeft ook iedere fase een karakteristiek onderwijsaanbod. Het onderwijs aan kleuters wordt aangeboden via diverse thema’s, passend bij de belevingswereld van de kinderen. De leerkrachten gebruiken daarbij (elementen uit) de verschillende methoden en materialen om een rijk aanbod te creëren.

Vanaf de groepen 3 spelen de methoden een grotere rol in het onderwijsaanbod. Goede methoden bieden een verantwoorde leerlijn waarmee aan alle kerndoelen wordt voldaan. Aangevuld met eigen inbreng van de leerkracht en een variëteit aan materialen, bieden we kinderen op die manier kwalitatief en uitdagend onderwijs.

De leeromgeving

Het gebruik van digiborden, computers en I-pads in verschillende groepen, zorgt er mede voor dat de leeromgeving fijn en inspirerend is. In alle groepen zijn digitale schoolborden aanwezig met daarop software die de leerkracht voorziet van allerlei tools (denk aan: rekeninstrumenten, 3D wereldbol, spellingsoefeningen, etcetera). Het digibord wordt ingezet als instructiemiddel, maar ook voor interactieve werkvormen waarin kinderen actief met het bord werken. Alle borden hebben een snelle internetverbinding waardoor de mogelijkheden van het bord nog verder worden vergroot. Via WiFi kunnen leerlingen in samenwerking, of individueel gebruik maken van computers of I-pads ter verwerking van thema’s.

Basisschool EigenWijs is gevestigd in een modern, nieuw gebouw. De school beschikt over 17 klaslokalen, een ruime aula, een eigen gymzaal. De school is omgeven door drie speelplaatsen en grenst aan een flinke groenstrook met mogelijkheden tot “groen spel” . Wanneer de weersomstandigheden dit toelaten, wordt door de school ook van deze faciliteiten gebruik gemaakt.

Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we u graag naar onze schoolgids.