Maandag 11 mei 2020

Start op maandag 11 mei

Vanaf maandag 11 mei opent Basisschool EigenWijs haar deuren weer om de leerlingen te ontvangen.

We hebben, in overleg met de Schoolraad, een plan uitgewerkt voor de periode van maandag 11 mei tot en met vrijdag 29 mei a.s.. Wat de situatie na deze datum zal zijn, is nog onbekend.

De leidende uitgangspunten voor het plan zijn de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en de leerkrachten. We hebben gezocht naar een manier met zo min mogelijk bewegingsverkeer in het gebouw en in achtneming van de RIVM richtlijnen. Het gekozen model past ons inziens het beste bij Basisschool EigenWijs.

Via onderstaande link kunt u het protocol inzien omtrent de heropening van de school.


Donderdag 07 mei 2020

Inschrijven en persoonlijke aanmeldingsgesprekken

Ook gedurende de coronacrisis zijn nieuwe kinderen van harte welkom en blijft het gewoon mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven op onze school. Mocht u belangstelling en/of vragen hebben, kunt u contact opnemen met school via admin.veldhovenmiddan@veldvest.nl. In verband met het coronavirus zijn rondleidingen helaas niet mogelijk en vinden de gesprekken telefonisch plaats. Om toch een beeld te krijgen over onze school verwijzen wij u graag naar de schoolgids. Daarnaast hebben wij onderstaand instructiefilmpje van juf Rietje uit groep 1-2 geplaatst om u enigszins een idee te geven hoe de lessen op afstand in de afgelopen periode zijn verzorgd.

Wij maken graag tijd voor u en hopen op uw begrip!