Maandag 26 oktober 2020

Update aangescherpte maatregelen omtrent corona

Inmiddels zijn we ‘gewend’ aan nieuwe manieren van omgaan met elkaar, om de hygiëne te bewaken en veiligheid te garanderen voor iedereen in de school. De richtlijnen van het RIVM zijn hier steeds leidend in. De afgelopen maanden zijn er versoepelingen toegepast. Echter door een forse toename van de besmettingen is een ‘opschaling’ van maatregelen en een gedeeltelijke lockdown door het kabinet afgekondigd. Hiertoe treft u onderstaand een tweetal documenten aan: de meest recente versie van de Beslisboom en het Protocol Basisonderwijs.   

Ook is opnieuw aangegeven dat alle personeelsleden na lestijd direct naar huis gaan. Dit geldt voor alle werknemers op school. School zal daarom na schooltijd beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Wij verzoeken u dan ook contact op te nemen via de mail rechtstreeks met de leerkracht (te vinden bij 'team' of 'groepen') of via het algemene mailadres: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl. 


Donderdag 08 oktober 2020

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang oktober 2020

Op woensdag 28 oktober a.s. is er op Basisschool EigenWijs van 09.00 uur tot 10.00 uur een kijkmoment voor ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom, maar vanwege het coronavirus zal het kijkmoment anders ingericht worden dan voorgaande jaren. Zo wordt er geen algemene presentatie gegeven, willen wij u vragen om een mondkapje te dragen en dienen ouders hun aanwezigheid bij het kijkmoment van te voren aan te geven. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar admin.veldhovenmidden@veldvest.nl. 

Ouders en kinderen worden ontvangen door de directie van Basisschool EigenWijs en er kan een kijkje genomen worden in de (kleuter)groepen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.