Woensdag 27 februari 2019

Kijkmiddag op Basisschool EigenWijs

Op woensdag 20 maart a.s. zet Basisschool EigenWijs van 13.30 uur tot 14.30 uur haar deur open voor ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. En in het bijzonder ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan.


Basisschool EigenWijs organiseert de kijkmiddag samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich willen oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools) zijn op deze middag ook van harte welkom. Tijdens de kijkmiddag kan er uitgebreid kennisgemaakt worden met Basisschool EigenWijs en Nummereen, die beiden gehuisvest zijn in de MFA Midden.

Alle mogelijkheden
Wanneer u kiest voor EigenWijs, kiest u voor een plek waar aandacht is voor meer dan onderwijs alleen. De school maakt gebruik van alle mogelijkheden die het gebouw biedt. Ruime lokalen, een groene omgeving en een team dat het enthousiasme voor de school en de werkwijze met elkaar deelt en daar trots op is. Samen met actieve ouders zorgen de leerkrachten voor een school waar van alles gebeurt en goed onderwijs wordt gegeven.

Basisschool EigenWijs werkt  samen met SBO De Verrekijker. Beide scholen delen de locatie en faciliteiten van MFA Veldhoven Midden, waarbij onderwijs en welzijn hand in hand gaan.

Uniek
Basisschool EigenWijs  is een neutrale school. Dit betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft. Uiteraard hebben wij wel zorgvuldig nagedacht over hoe we ons willen profileren en welke uitgangspunten daarbij leidend zijn. De school is uniek in Veldhoven vanwege de neutrale identiteit, de bijzondere ligging in de wijk en de diversiteit aan leerlingen. Leerlingen en ouders hebben een diverse achtergrond, religie of levensbeschouwing. De school ziet het als haar verantwoordelijkheid om, naast de permanente aandacht voor kennisopbouw, leerlingen op te leiden tot sociaal competente burgers. Vier kernwaarden staan hierbij centraal: nieuwsgierigheid, tolerantie, verantwoordelijkheid en uniciteit.

Kennismaken
De kinderen kunnen tijdens de kijkmiddag, onder leiding van een leerkracht, in een (kleuter)groep kennismaken met de manier van werken. De ouders krijgen dan uitleg over de uitgangspunten van beleid, waar de school voor staat en wat zij wil bereiken met de kinderen. Tijdens deze middag kunnen ouders voor hun kind ook een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Nummereen
Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op het moment dat een kind vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind.

U bent van harte welkom op de kijkmiddag op 20 maart a.s. van 13.30 uur tot 14.30 uur in de MFA Midden, Sterrenlaan 5, 5503 BG te Veldhoven.

Meer nieuws