Maandag 11 oktober 2021

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang

Op donderdag 21 oktober a.s. is er op Basisschool EigenWijs van 15.30 uur tot 16.30 uur een kijkmoment voor ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind.  Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. We willen u vragen om uw aanwezigheid bij het kijkmoment van tevoren aan te geven. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar admin.veldhovenmidden@veldvest.nl.   


Ouders en kinderen worden ontvangen door Wendy Michielse - Vreeswijk (Regisseur en leerkracht Basisschool EigenWijs). Er kan een kijkje genomen worden in de (kleuter)groepen. Tevens zijn er verschillende activiteiten waar uw kind aan deel kan nemen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ouders kunnen tijdens het kijkmoment een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn als we al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij anticiperen op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar.

Basisschool EigenWijs organiseert dit kijkmoment samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich willen oriƫnteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools) zijn op dit moment ook van harte welkom. Tijdens het kijkmoment kan er ook een kijkje genomen worden bij Nummereen Kinderopvang.

Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op het moment dat een kind vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind.

Meer nieuws