Maandag 13 mei 2019

Praktisch verkeersexamen groep 7

De spanning loopt wat op: het praktisch verkeersexamen komt er aan!


Het praktisch verkeersexamen volgt op het theoretisch Verkeersexamen, dat dit jaar plaats vindt op dinsdag 14 mei. Tijdens het praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of onze leerlingen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

De leerlingen van de groepen 7 fietsen een route waarbij zij onderweg verkeerssituaties tegenkomen die kenmerkend zijn voor Veldhoven. In de weken voor het examen hebben de leerlingen, met hun ouders, de route al kunnen oefenen. Voor de start worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mag er deelgenomen worden aan het examen. Langs de route staan vrijwilligers, vaak behulpzame ouders, die beoordelen of de leerlingen goed handelen. Na het examen bespreekt de eigen leerkracht de resultaten in de klas. Daarna vindt de uitreiking van de verkeersdiploma’s plaats.

Meer nieuws