Maandag 11 mei 2020

Start op maandag 11 mei

Vanaf maandag 11 mei opent Basisschool EigenWijs haar deuren weer om de leerlingen te ontvangen.

We hebben, in overleg met de Schoolraad, een plan uitgewerkt voor de periode van maandag 11 mei tot en met vrijdag 29 mei a.s.. Wat de situatie na deze datum zal zijn, is nog onbekend.

De leidende uitgangspunten voor het plan zijn de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en de leerkrachten. We hebben gezocht naar een manier met zo min mogelijk bewegingsverkeer in het gebouw en in achtneming van de RIVM richtlijnen. Het gekozen model past ons inziens het beste bij Basisschool EigenWijs.

Via onderstaande link kunt u het protocol inzien omtrent de heropening van de school.