Dinsdag 31 mei 2022

Uitslag Centrale Eindtoets

Op vrijdag 20 mei hebben alle scholen de uitslag ontvangen ​van de Centrale Eindtoets. BS EigenWijs mag trots zijn op de behaalde resultaten. We hebben een schoolscore van 533,8 ​behaald. Het landelijk gemiddelde is dit jaar 534,8.

Als school ​hebben wij een vrij hoge schoolweging, waardoor bovenstaande een mooi resultaat is.

Onze schoolweging is dit schooljaar 32,07. De schoolweging is een maat waarop rekening wordt gehouden met de leerlingenpopulatie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken.

  • het opleidingsniveau van de ouders
  • het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
  • het land van herkomst van de ouders
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland
  • of ouders in de schuldsanering zitten.

​Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie

Naar aanleiding van deze schoolweging moet minimaal 85% van onze leerlingen het 1F niveau behalen voor rekenen, lezen en taalverzorging en 43,5% moet het 2F/1S niveau behalen.

De inspectie kijkt naar ons driejaarsgemiddelde rondom de referentieniveaus en kijkende naar deze gemiddelde, hebben we op alle drie de domeinen onze schoolweging behaald!

Onze behaalde scores vanuit het driejaarsgemiddelde zijn:

  • Lezen: 1F = 96,6%, 2F = 68,1%
  • Rekenen: 1F= 89,1 %, 1S = 43,7%
  • Taalverzorging: 1F = 95%, 2F = 66,4%

Kortom, een resultaat waar we als school trots op mogen zijn!

Meer nieuws