Dinsdag 02 april 2019

Theoretisch verkeersexamen

Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt jaarlijks plaats in april. Dit jaar is dat op donderdag 4 april a.s. Onze leerlingen van groep 7 beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier.


Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of onze leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag.

Het examen is samengesteld op basis van de doorlopende leerlijn die door Veilig Verkeer Nederland ontwikkeld is. Daardoor sluit het examen volledig aan op de leerdoelen van onze leerlingen in groep 7. Naast kennis, komen ook veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding aan de orde. Uiteraard hebben de examenvragen betrekking op de omgeving die herkenbaar is voor ze.

Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. In de periode van maart tot en met juni stappen onze leerlingen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens dit Verkeersexamen wordt getoetst of onze leerlingen de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

Voor iedere leerling die slaagt, is er het Nationale Verkeersdiploma. Hierop staat het resultaat van het VVN theoretisch en praktisch Verkeersexamen vermeld.

Om dit verkeersexamen zo goed mogelijk voor te bereiden zijn wij in de klassen volop aan het oefenen met verschillende verkeersborden- en regels. De leerlingen kunnen oefenexamens maken op de site https://examen.vvn.nl/oefenen. We merken dat veel leerlingen van onze school hier gebruik van maken en zien dat dit helpend is om de verkeersafspraken te onthouden.

Meer nieuws