Tussenschoolse opvang

Basisschool EigenWijs heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Er zijn geen kosten verbonden aan de tussenschoolse opvang. De kinderen lunchen 15 minuten in de groep, samen met een teamlid. Daarna spelen zij buiten onder begeleiding van teamleden. Bij de kleutergroepen zijn ter ondersteuning, naast de teamleden, enkele vrijwilligers van Cordaad actief.

U dient zelf voor de lunch (eten en drinken) te zorgen en dit goed verpakt, met een duidelijke vermelding van naam, mee te geven aan uw kind. Om uw kind te voorzien van drinken bij de lunch, zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

1. u geeft zelf drinken mee voor de lunch;
2. uw kind krijgt op school iedere dag gekoeld drinken, geleverd door Campina schoolmelk. Zie hiervoor de website www.campinaopschool.nl. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via de website of door middel van het invullen van een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

Buitenschoolse opvang

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de opvang voor en na schooltijd voor de kinderen ondergebracht bij kinderopvangorganisatie Nummereen. Deze organisatie heeft in MFA Midden een aantal ruimtes tot haar beschikking  waar zij uw kind voor en na school opvangen. Ook dagopvang en het peuterprogramma worden in de MFA Midden aangeboden. Ouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van Nummereen of hierover nog vragen hebben, kunnen zelf contact opnemen met Nummereen. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 0497‑582126 of de website www.nummereen.com raadplegen.