Wanneer uw kind de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt en u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak. Vanzelfsprekend kunt u tijdens een gesprek al uw vragen, eventueel aan de hand van de informatie uit de schoolgids, stellen. Tijdens deze afspraak volgt ook een korte rondleiding door de school. Uiteraard is uw kind hierbij van harte welkom.

Inschrijving en aanmelding

Er wordt in het aanmeldingsgesprek bekeken of en op welke wijze Basisschool EigenWijs aan de onderwijsbehoefte van uw kind kan voldoen. Aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier. Met betrekking tot aanstaande vierjarige leerlingen geldt, dat we een kind pas daadwerkelijk op school mogen inschrijven op zijn/haar vierde verjaardag.

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind, ontvangt u schriftelijk bericht over de groep, leerkracht(en) en het lokaal waar uw kind is ingedeeld.

Kennismaking leerkracht en wenmomenten

Wanneer uw kind gaat starten, volgen er met u als ouders twee gesprekken. Voor het eerste gesprek maakt de leerkracht een afspraak met u, vier tot zes weken voor de verjaardag van uw kind. Dit voor een eerste kennismakingsgesprek met u en uw kind. Tijdens dit moment worden ook de zeven oefenmomenten ingepland.

Zes tot 12 weken nadat uw kind gestart is, vindt er opnieuw een gesprek plaats. Hierin worden de bevindingen van de start op onze school samen besproken.

Afspraak maken voor aanmeldingsgesprek

Bel voor het maken van een afspraak voor een rondleiding en kennismakingsgesprek met: 040 253 4527.
Of stuur een email naar eigenwijs@veldvest.nl

Vermeld hierin de volgende gegevens:

  • De naam van uw zoon/ dochter
  • De geboortedatum van uw zoon/ dochter
  • Uw eigen naam + telefoonnummer

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op i.v.m. het inplannen van een rondleiding en aanmeldingsgesprek op onze school.