Op Basisschool EigenWijs bestaat, samen met SBO De Verrekijker, een Activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden. Dit is een oudergeleding, die in nauwe samenwerking met de teams van Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker, mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten. Teamleden verzorgen, met ondersteuning van leden van de Activiteitencommissie, de coördinatie en organisatie van diverse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de carnavalsviering en dergelijke.

Ouderbijdrage

Om buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren, wordt van de ouders een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is door de MR vastgesteld op € 30,- per kind (€ 22,50 voor het derde en volgende kind).

De toelating van leerlingen tot activiteiten is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Ouderbijdrage-gelden Veldhoven Midden. De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de MR, waar de jaarstukken vastgesteld worden.