Op Basisschool EigenWijs vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid. De school hecht daarom grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school.

Informatie over uw kind

We hebben geplande oudergesprekken en activiteiten naar aanleiding van thema’s in de groepen. We gaan ervan uit dat het openstellen van ParnasSys, ons webbased leerlingadministratiesysteem, ook een bijdrage levert aan de informatievoorziening vanuit onze school. Als u vragen heeft met betrekking tot de sociaal- emotionele en/of didactische ontwikkeling van uw kind, kunt u hiervoor terecht bij de leerkracht van uw kind. We zullen deze vragen serieus oppakken en zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Uiteraard zullen we op onze beurt u zo snel mogelijk op de hoogte houden van de observaties die we als school met betrekking tot uw kind hebben.

Communicatiemiddelen

We verzorgen maandelijks een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten. Deze ontvangt u digitaal. Daarnaast ontvangt u elke twee weken een digitale nieuwsbrief vanuit de groep of het leerjaar. Op de website proberen we de informatie zo actueel mogelijk te houden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een informatieboekje, met praktische informatie over het betreffende leerjaar.

Hulpouders

Hulp van ouders op onze school stellen we zeer op prijs. Uw hulp is tijdens de verschillende schoolse activiteiten zoals excursies, ateliers, thematisch werken, de Koningsspelen, het schoolkamp, projecten enzovoorts van harte welkom. Hiertoe zoekt elke leerkracht een ouder van een kind uit zijn/haar groep om zich in te zetten als klassenouder.

Klassenouders zijn een of twee ouders per leergroep die een extra actieve rol vervullen in de communicatie en de samenwerking tussen de school (leerkrachten) en de ouders.