Gevonden in Pagina's

Basisschool EigenWijs

Wie we zijn

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/

Nieuws

Zo blijft u op de hoogte

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/

Home

Aandacht voor meer dan onderwijs alleen

https://www.bs-eigenwijs.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.bs-eigenwijs.nl/contact/

Vakantierooster en studiedagen 2023-2024

Herfstvakantie ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 Voorjaarsvakantie ma 12-02-2024 t/m vr 16-02-2024 2de paasdag ma 01-04-2024 Meivakantie* ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024 Koningsdag* za 27-04-2024 Bevrijdingsdag* zo 05-05-2024 Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024 2e Pinksterdag ma 20-05-2024 Zomervakantie ma 08-07-2024 t/m 16-08-2024 *Koningsdag valt dit jaar in de meivakantie en Bevrijdingsdag valt op een zondag...

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/vakantierooster-2023-2024/

Vakantierooster en studiedagen 2024-2025

Herfstvakantie ma 21-10-2024 t/m vr 25-10-2024 Kerstvakantie ma 23-12-2024 t/m vr 03-01-2024 Voorjaarsvakantie ma 03-03-2025 t/m vr 07-03-2025 2de paasdag* Koningsdag* ma 21-04-2025 za 27-04-2025 Meivakantie ma 21-04-2025 t/m vr 02-05-2024 za 27-04-2025 Bevrijdingsdag zo 05-05-2025 Hemelvaart do 29-05-2025 t/m vr 30-05-2025 2e Pinksterdag ma 09-06-2025 Zomervakantie ma 07-07-2025 t/m 15-08-2025 2e Paasdag en Koningsdag vallen in de meivakantie.

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/vakantierooster-2024-2025/

Missie en visie

EigenWijs, een neutrale school om samen optimaal jezelf te kunnen zijn. Basisschool EigenWijs is als neutrale school een mooie afspiegeling van de maatschappij...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/missie-en-visie/

Onderwijs

Basisschool EigenWijs werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/onderwijs/

Kwaliteit

Binnen Basisschool EigenWijs wordt gewerkt met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op schoolniveau...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/kwaliteit/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/passend-onderwijs/

Team

Het team van Basisschool EigenWijs bestaat uit ruim 30 personen met de volgende rollen: directeur, locatieleider, regisseurs, leermonitoren, groepsleerkrachten, onderwijsassistente, vakleerkracht gymnastiek, managementassistente conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/team/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/avg/

Gezond beleid

Steeds meer schoolkinderen hebben last van overgewicht. Dat kan op latere leeftijd gezondheidsklachten opleveren...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/gezond-beleid/

Ziek melden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan een arts, dan verzoeken we u dit bij voorkeur te melden via de Parro app...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/ziek-melden/

Verlofaanvraag

Regeling verlof basisonderwijs

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

Traktatiebeleid

Uw kind mag zijn verjaardag vieren op school. Fijn als u tijdig bij de leerkracht aangeeft wanneer dit plaats zal vinden, zodat er rekening kan worden gehouden met deze gebeurtenis.

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/traktatiebeleid/

Mobiele telefoon

Mobiele telefoongebruik is door leerlingen onder schooltijd niet toegestaan. Voor binnenkomst wordt de telefoon uitgeschakeld en in eenverzamellaatje gelegd tot het einde van de dag...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/mobiele-telefoon/

Medicijngebruik

Soms wordt aan leerkrachten gevraagd om medicijnen toe te dienen aan kinderen of om een andere medische handeling uit te voeren...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/medicijngebruik/

Hoofdluis

Elke eerste of tweede week na de vakanties wordt de klas gecontroleerd op luizen door hulpouders. Deze ouders maken een afspraak met de groepsleerkracht voor een geschikt controlemoment...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/hoofdluis/

Praktische zaken

Elk jaar worden er schoolfoto’s genomen. Dit houdt in een groepsfoto en individuele foto’s. Per jaar bekijken we met welke fotograaf we werken en of er ook broertjes- en zusjesfoto’s gemaakt (kunnen) worden...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/praktische-zaken/

Rookvrije school

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn dan ook verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/rookvrije-school/

Buitenschoolse Opvang

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot onze verantwoordelijkheid. We hebben de opvang voor en na schooltijd voor de kinderen ondergebracht bij kinderopvangorganisatie NummerEen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/bso/

Brede School Veldhoven

In opdracht van de gemeente Veldhoven biedt Brede School Veldhoven een verbreding op het regulier basisonderwijs met verschillende projecten binnen en buiten school...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/brede-school-veldhoven/

Aanmelden

Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met onze school voor het maken van een afspraak...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/aanmelden/

Peuterkijkmoment

Peuterkijkmoment Basisschool EigenWijs organiseert een peuterkijkmoment samen met NummerEen Kinderopvang Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw kind? Kom dan naar het peuterkijkmoment op Donderdag 23 mei 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/peuterkijkmoment/

Schooltijden voor alle groepen

Tussen 8.15 uur en 8.25 uur is er een “inlooptijd” . Dat betekent dat alle kinderen van Basisschool EigenWijs tussen 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/schooltijden/

Informatie gescheiden ouders

Op het moment dat er sprake is van een situatie waarbij de ouders niet bij elkaar zijn, zullen we u verzoeken een scheidingsprotocol in te vullen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/informatie-gescheiden-ouders/

Relatie met ouders

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/

Medezeggenschapsraad (MR) en schoolraad (SR)

Medezeggenschapsraad (MR) en schoolraad (SR).

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

Activiteitencommissie Veldhoven Midden (AC)

Wie zijn wij Voor zowel Basisschool EigenWijs, als SBO De Verrekijker, bestaat een activiteitencommissie Veldhoven Midden (AC)...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/activiteitencommissie/

Stichting Leergeld

De stichting helpt kinderen (0-18 jaar) op het gebied van onderwijs, verenigingen, sport en buitenschoolse activiteiten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/stichting-leergeld/

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Gemeente zijn verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugdigen en hun ouders. In de gemeente Veldhoven is er gekozen om te werken met één 'loket' voor alle vragen over opvoeden en opgroeien, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/centrum-voor-jeugd-en-gezin/

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor jou en je kind? Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/jeugdgezondheidszorg/

Klachten

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie bespreekt u deze met de leerkracht van uw kind...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/klachten/

Gevonden in nieuws

Ben jij de nieuwe Juf of Meester op Basisschool EigenWijs?

Hieronder vind je onze openstaande vacatures. Wil je liever eerst vrijblijvend oriënteren en kennismaken? Dat kan altijd! Neem daarvoor contact op met Beja van der Most (directeur) of Nilgün Akinci (directielid) via 040 253 4527...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/ben-jij-de-nieuwe-juf-of-meester-op-basisschool-eigenwijs/

De Veldhovense Schooldag van de duurzaamheid

De Veldhovense Elke van der Valk is een van de initiatiefnemers. Samen met onder andere de Gemeente Veldhoven en de stichting Schooldag van de duurzaamheid heeft zij zich ingezet om deze dag in Veldhoven te organiseren...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/de-veldhovense-scholendag-van-de-duurzaamheid/

Peuterkijkmoment BS EigenWijs | 23 mei | 8.45 uur – 10.30 uur | MFA Midden

Basisschool EigenWijs organiseert een peuterkijkmoment samen met NummerEen Kinderopvang Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw kind? Kom dan naar het peuterkijkmoment op Donderdag 23 mei 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/peuterkijkmoment-bs-eigenwijs-20-juni-mfa-midden-845-1030-uur/

Gevonden in agenda

Doorschuifuur 10.45 - 11.45 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-07-13

Eerste schooldag na de zomervakantie

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2023-08-28

Peuterkijkmoment BS EigenWijs | 22 Februari | 8.45 uur – 10.30 uur | MFA Midden

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2024-02-22

2e Paasdag (zijn alle kinderen vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2024-04-01

2e Pinksterdag (zijn alle kinderen vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2024-05-20

Calamiteitendag/studiedag (onder voorbehoud)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2024-07-05

2e Pinksterdag (zijn alle kinderen vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2025-06-09

Calamiteitendag/studiedag (onder voorbehoud)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2025-07-04