Gevonden in Pagina's

Basisschool EigenWijs

Basisschool EigenWijs is een neutrale school. Dit betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/

Nieuws

Het laatste nieuws

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/

Agenda

23-1-2019 Nationale Voorleesdag 30-1-2019 Studiedag, alle groepen vrij 1-3-2019 Carnaval op school 19-3-2019 Studiedag, alle groepen vrij 20-3-2019 Peuterkijkmiddag EigenWijs en Nummereen 25-3-2019 Schoolraadvergadering, 19...

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/

Ouders

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/

Home

Aandacht voor meer dan onderwijs alleen

https://www.bs-eigenwijs.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.bs-eigenwijs.nl/contact/

Nieuwsbrieven

We verzorgen maandelijks een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

Vakantierooster, Studiedagen en afwijkende schooltijden 2021-2022

Herfstvakantie    25-10-2021 t/m 31-10-2021 Kerstvakantie    25-12-2021 t/m 08-01-2022 Voorjaarsvakantie   28-02-2022 t/m 05-03-2022 2e Paasdag    18-04-2022     Koningsdag 27-04-2022     Meivakantie    25-04-2022 t/m 08-05-2022 Bevrijdingsdag  05-05-2022     Hemelvaart 26-05-2022 t/m 29-05-2022 2e Pinksterdag 06-06-2022     Zomervakantie 25-07-2022 t/m 04-09-2022

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/vakantierooster-2021-2022/

Missie en visie

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/missie-en-visie/

Onderwijs

Op Basisschool EigenWijs werken we in schooljaar 2018-2019 vanaf groep 3 in homogene groepen. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool EigenWijs werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/kwaliteit/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/passend-onderwijs/

Team

Het team van Basisschool EigenWijs bestaat uit 35 personen. Het gaat hierbij om de directie, het aansturingsteam, leerkrachten, een onderwijsassistente, een Secretarieel Team, een conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/team/

Aanmelden

Wanneer uw kind de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt en u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/aanmelden/

Ouderbetrokkenheid

Op Basisschool EigenWijs vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/

Schoolraad (SR)

Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/schoolraad/

Activiteitencommissie (AC)

Op Basisschool EigenWijs bestaat, samen met SBO De Verrekijker, een Activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/activiteitencommissie/

Schooltijden

In alle groepen werken we op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag werken we van 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/schooltijden/

Praktisch

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan een arts, dan verzoeken we u dit te melden tussen 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/praktisch/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/

TSO en BSO

Basisschool EigenWijs heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/bso-en-tso/

Dagarrangementen

Het Brede School concept is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in een...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/dagarrangementen/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/avg/

Downloads

Relevante documenten

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/downloads/

Gevonden in nieuws

Nieuwe huisstijl en website

Bij het ontwikkelen van de huisstijl is rekening gehouden met het feit dat de scholen samen in een gebouw gehuisvest zijn...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/nieuwe-huisstijl-en-website/

Samenwerking met Nummereen kinderopvang

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/samenwerking/

Inschrijven en persoonlijke aanmeldingsgesprekken

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/aanmeldenew/

Update aangescherpte maatregelen omtrent corona

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/updatecorona1/

Beperkte bereikbaarheid in verband met coronavirus

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/coronavirus/

Corona Beslisboom en Protocol Basisonderwijs september 2021

Hieronder treft u een tweetal documenten aan: de meest recente versie van de Beslisboom en het Protocol Basisonderwijs...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/updatecorona2/

Kinderboekenweek 2021

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/kinderboekenweek-2021/

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang

Ouders en kinderen worden ontvangen door Wendy Michielse – Vreeswijk (Regisseur en leerkracht Basisschool EigenWijs)...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/kijkmoment-op-basisschool-eigenwijs-en-bij-nummereen-kinderopvang/

Gevonden in agenda

Eerste schooldag na de zomervakantie

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-08-19

Oudergesprekken préadvies groep 8

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-10

Oudergesprekken préadvies groep 8

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-12

Kerstdiner op school 17.00 - 18.30 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-19

Ouderavond groep 8 (vooraanmelding)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-01-23

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-02-17

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-02-20

2e Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-06-01

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-06-30

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-07-02

Nationaal Schoolontbijt (alle kinderen ontbijten op school)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2021-11-04

Vrij i.v.m. Sinterklaas (inloop leerlingen 9.45 ~ 10.00 uur)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2021-12-06

2e Paasdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-04-18

2e Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-06-06

Doorschuifuur 10.45 - 11.45 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-07-13

Calamiteitendag/ studiedag (onder voorbehoud)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-07-22