Gevonden in Pagina's

Basisschool EigenWijs

Basisschool EigenWijs is een neutrale school. Dit betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/

Nieuws

Het laatste nieuws

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/

Agenda

23-1-2019 Nationale Voorleesdag 30-1-2019 Studiedag, alle groepen vrij 1-3-2019 Carnaval op school 19-3-2019 Studiedag, alle groepen vrij 20-3-2019 Peuterkijkmiddag EigenWijs en Nummereen 25-3-2019 Schoolraadvergadering, 19...

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/

Ouders

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/

Home

Aandacht voor meer dan onderwijs alleen

https://www.bs-eigenwijs.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.bs-eigenwijs.nl/contact/

Nieuwsbrieven

We verzorgen maandelijks een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

Vakantierooster, Studiedagen en afwijkende schooltijden 2020-2021

Herfstvakantie    19-10-2020 t/m 25-10-2020 Kerstvakantie    21-12-2020 t/m 03-01-2021 Voorjaarsvakantie   15-02-2021 t/m 21-02-2021 2e Paasdag    05-04-2021     Koningsdag 27-04-2021     Meivakantie    03-05-2021 t/m 16-05-2021 Bevrijdingsdag  05-05-2021     Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021 2e Pinksterdag 24-05-2021     Zomervakantie 26-07-2021 t/m 05-09-2021  

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/vakantierooster-2020-2021/

Missie en visie

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/missie-en-visie/

Onderwijs

Op Basisschool EigenWijs werken we in schooljaar 2018-2019 vanaf groep 3 in homogene groepen. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool EigenWijs werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/kwaliteit/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/passend-onderwijs/

Team

Het team van Basisschool EigenWijs bestaat uit 35 personen. Het gaat hierbij om de directie, het aansturingsteam, leerkrachten, een onderwijsassistente, een Secretarieel Team, een conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/team/

Aanmelden

Wanneer uw kind de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt en u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/aanmelden/

Ouderbetrokkenheid

Op Basisschool EigenWijs vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/

Schoolraad (SR)

Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/schoolraad/

Activiteitencommissie (AC)

Op Basisschool EigenWijs bestaat, samen met SBO De Verrekijker, een Activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/activiteitencommissie/

Schooltijden

In alle groepen werken we op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag werken we van 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/schooltijden/

Praktisch

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan een arts, dan verzoeken we u dit te melden tussen 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/praktisch/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/

BSO en TSO

Basisschool EigenWijs heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/bso-en-tso/

Dagarrangementen

Het Brede School concept is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in een...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/dagarrangementen/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/avg/

Downloads

Relevante documenten

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/downloads/

Gevonden in nieuws

Nieuwe huisstijl en website

Bij het ontwikkelen van de huisstijl is rekening gehouden met het feit dat de scholen samen in een gebouw gehuisvest zijn...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/nieuwe-huisstijl-en-website/

Voor het eerst optreden in 'de echte Schalm'

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/optredenschalm/

Theoretisch verkeersexamen

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of onze leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/verkeersexamen/

Koningsspelen 2019

We zijn de Koningsspelen gestart met een heerlijk en gezond koningsontbijt en hebben vervolgens de ‘pasapas’ (van kinderen voor kinderen) gezongen en gedanst...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/koningsspelen2019/

Praktisch verkeersexamen groep 7

Het praktisch verkeersexamen volgt op het theoretisch Verkeersexamen, dat dit jaar plaats vindt op dinsdag 14 mei...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/praktischverkeersexamen/

Praktisch verkeersexamen groep 7 achter de rug

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/verkeersexamen7/

Afronding leermonitorenopleiding

Tijdens de twee jaar durende opleiding heeft het vergroten van de inzichten van de leermonitoren met betrekking tot rekenonderwijs centraal gestaan, welke verbonden zijn aan de onderwijspraktijk van de eigen school...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/leermonitorenopleiding/

Groep 8 om nooit te vergeten

Wanneer de Eindcito in april gemaakt is en de uitslag van de toets in mei bekend is, volgt voor de leerlingen van groep 8 een bijzondere periode...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/groep-8/

Realisatie gewonnen prijzen Reflectionday!

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/reflectiondayprijzen/

Het nieuwe schooljaar is begonnen!

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/startschooljaar/

Samenwerking met Nummereen kinderopvang

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/samenwerking/

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang februari

Ouders en kinderen worden om 08.45 uur ontvangen in de centrale hal voor een welkomstwoord en een korte toelichting over Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/aanmeldeneigenwijs/

*GEEN* Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang maart

Ouders en kinderen worden om 08.45 uur ontvangen in de centrale hal voor een welkomstwoord en een korte toelichting over Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/kijkmomenteigenwijs/

Beperkte bereikbaarheid in verband met coronavirus

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/coronavirus/

Inschrijven en persoonlijke aanmeldingsgesprekken

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/aanmeldenew/

Gevonden in agenda

Eerste schooldag na de zomervakantie

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-08-19

Ontmoetingsavond 17.30 - 19.00 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-09-19

Oudergesprekken préadvies groep 8

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-10

Oudergesprekken préadvies groep 8

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-12

Kerstdiner op school 17.00 - 18.30 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-19

Ouderavond groep 8 (vooraanmelding)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-01-23

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-02-17

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-02-20

2e Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-06-01

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-06-30

Doorschuifuur 10.45 - 11.45 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-07-01

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-07-02

2e Paasdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2021-04-05

2e Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2021-05-24