Gevonden in Pagina's

Basisschool EigenWijs

Basisschool EigenWijs is een neutrale school. Dit betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/

Nieuws

Het laatste nieuws

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/

Praktische informatie

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/

Vacatures

Wil je graag bij Basisschool EigenWijs werken, maar staan hieronder geen vacatures? Stuur dan je open sollicitatie naar eigenwijs@veldvest...

https://www.bs-eigenwijs.nl/vacatures/

Home

Aandacht voor meer dan onderwijs alleen

https://www.bs-eigenwijs.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.bs-eigenwijs.nl/contact/

Vakantierooster en Studiedagen 2023 - 2024

Herfstvakantie ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 Voorjaarsvakantie ma 12-02-2024 t/m vr 16-02-2024 2de paasdag ma 01-04-2024 Meivakantie* ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024 Koningsdag* za 27-04-2024 Bevrijdingsdag* zo 05-05-2024 Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024 2e Pinksterdag ma 20-05-2024 Zomervakantie ma 08-07-2024 t/m 16-08-2024 *Koningsdag valt dit jaar in de meivakantie en Bevrijdingsdag valt op een zondag...

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/vakantierooster-2023-2024/

Missie en visie

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/missie-en-visie/

Onderwijs

Op Basisschool EigenWijs werken we in schooljaar 2018-2019 vanaf groep 3 in homogene groepen. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool EigenWijs werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/kwaliteit/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/passend-onderwijs/

Team

Het team van Basisschool EigenWijs bestaat uit 35 personen. Het gaat hierbij om de directeur, locatieleider, het aansturingsteam, leerkrachten, een onderwijsassistente, een administratief medewerker, een conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/team/

Aanmelden

Wanneer uw kind de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt en u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Ouderbetrokkenheid

Op Basisschool EigenWijs vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/ouderbetrokkenheid/

Schoolraad (SR)

Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/schoolraad/

Activiteitencommissie (AC)

Op Basisschool EigenWijs bestaat, samen met SBO De Verrekijker, een Activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/activiteitencommissie/

Schooltijden

In alle groepen werken we op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag werken we van 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Praktisch

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan een arts, dan verzoeken we u dit te melden tussen 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/praktisch/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

Tussentijdse en Buitenschoolse Opvang

Basisschool EigenWijs heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/bso-en-tso/

Dagarrangementen

Het Brede School concept is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in een...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/dagarrangementen/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is...

https://www.bs-eigenwijs.nl/praktische-informatie/avg/

Gevonden in nieuws

Ben jij de nieuwe Juf of Meester op Basisschool EigenWijs?

Hieronder vind je onze openstaande vacatures. Wil je liever eerst vrijblijvend oriënteren en kennismaken? Dat kan altijd! Neem daarvoor contact op met Beja van der Most (directeur) of Nilgün Akinci (directielid) via 040 253 4527...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/ben-jij-de-nieuwe-juf-of-meester-op-basisschool-eigenwijs/

De Veldhovense Schooldag van de duurzaamheid

De Veldhovense Elke van der Valk is een van de initiatiefnemers. Samen met onder andere de Gemeente Veldhoven en de stichting Schooldag van de duurzaamheid heeft zij zich ingezet om deze dag in Veldhoven te organiseren...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/de-veldhovense-scholendag-van-de-duurzaamheid/

Peuterkijkmoment BS EigenWijs | 20 Juni | 8.45 uur – 10.30 uur | MFA Midden

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw kind? Kom dan naar het peuterkijkmoment op dinsdag 20 juni van 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/peuterkijkmoment-bs-eigenwijs-20-juni-mfa-midden-845-1030-uur/

Gevonden in agenda

Doorschuifuur 10.45 - 11.45 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-07-13

Eerste schooldag na de zomervakantie

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2023-08-28

2e Paasdag (zijn alle kinderen vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2024-04-01

2e Pinksterdag (zijn alle kinderen vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2024-05-20

Calamiteitendag/studiedag (onder voorbehoud)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2024-07-05