Gevonden in Pagina's

Basisschool EigenWijs

Basisschool EigenWijs is een neutrale school. Dit betekent dat de school geen religieuze of onderwijskundige grondslag heeft...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/

Nieuws

Het laatste nieuws

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/

Agenda

23-1-2019 Nationale Voorleesdag 30-1-2019 Studiedag, alle groepen vrij 1-3-2019 Carnaval op school 19-3-2019 Studiedag, alle groepen vrij 20-3-2019 Peuterkijkmiddag EigenWijs en Nummereen 25-3-2019 Schoolraadvergadering, 19...

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/

Ouders

De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/

Vacatures

Wil je graag bij Basisschool EigenWijs werken, maar staan hieronder geen vacatures? Stuur dan je open sollicitatie naar eigenwijs@veldvest...

https://www.bs-eigenwijs.nl/vacatures/

Home

Aandacht voor meer dan onderwijs alleen

https://www.bs-eigenwijs.nl/

Contact

CONTACT OPNEMEN MET ONS  

https://www.bs-eigenwijs.nl/contact/

Nieuwsbrieven

We verzorgen maandelijks een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

Vakantierooster, Studiedagen en afwijkende schooltijden 2021-2022

Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 31-10-2021 Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 08-01-2022 Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 05-03-2022 2e Paasdag 18-04-2022 Koningsdag 27-04-2022 Meivakantie 25-04-2022 t/m 08-05-2022 Bevrijdingsdag 05-05-2022 Hemelvaart 26-05-2022 t/m 29-05-2022 2e Pinksterdag 06-06-2022 Zomervakantie 25-07-2022 t/m 04-09-2022

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/vakantierooster-2021-2022/

Vakantierooster, Studiedagen en afwijkende schooltijden 2022 - 2023

Herfstvakantie 24-10-22 t/m 28-10-22 Kerstvakantie 26-12-22 t/m 06-01-23 Voorjaarsvakantie 20-02-23 t/m 24-02-23 2de paasdag 10-04-23 Koningsdag 27-04-23 Meivakantie 24-04-23 t/m 05-05-23 Bevrijdingsdag 05-05-23 Hemelvaart 18-05-23 t/m 19-05-23 2e Pinksterdag 29-05-23 Zomervakantie 17-07-23 t/m 25-08-23 Zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vallen dit schooljaar in de meivakantie...

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/vakantierooster-2022-2023/

Missie en visie

De visie en missie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie is leidend voor de dagelijkse onderwijspraktijk in de school...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/missie-en-visie/

Onderwijs

Op Basisschool EigenWijs werken we in schooljaar 2018-2019 vanaf groep 3 in homogene groepen. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool EigenWijs werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/kwaliteit/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/passend-onderwijs/

Team

Het team van Basisschool EigenWijs bestaat uit 35 personen. Het gaat hierbij om de directie, het aansturingsteam, leerkrachten, een onderwijsassistente, een Secretarieel Team, een conciërge/beheerder en schoonmaakmedewerksters...

https://www.bs-eigenwijs.nl/basisschool-eigenwijs/team/

Aanmelden

Wanneer uw kind de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt en u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/aanmelden/

Ouderbetrokkenheid

Op Basisschool EigenWijs vinden we het belangrijk dat ouders en school samenwerken, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/ouderbetrokkenheid/

Schoolraad (SR)

Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/schoolraad/

Activiteitencommissie (AC)

Op Basisschool EigenWijs bestaat, samen met SBO De Verrekijker, een Activiteitencommissie: AC Veldhoven Midden...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/activiteitencommissie/

Schooltijden

In alle groepen werken we op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag werken we van 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/schooltijden/

Praktisch

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan een arts, dan verzoeken we u dit te melden tussen 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/praktisch/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/

TSO en BSO

Basisschool EigenWijs heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/bso-en-tso/

Dagarrangementen

Het Brede School concept is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in een...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/dagarrangementen/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan niet meer geldig is...

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/avg/

Downloads

Relevante documenten

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/downloads/

Gevonden in nieuws

Nieuwe huisstijl en website

Bij het ontwikkelen van de huisstijl is rekening gehouden met het feit dat de scholen samen in een gebouw gehuisvest zijn...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/nieuwe-huisstijl-en-website/

Samenwerking met Nummereen kinderopvang

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/samenwerking/

Inschrijven en persoonlijke aanmeldingsgesprekken

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/aanmeldenew/

Update aangescherpte maatregelen omtrent corona

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/updatecorona1/

Beperkte bereikbaarheid in verband met coronavirus

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/coronavirus/

Kinderboekenweek 2021

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/kinderboekenweek-2021/

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang

Ouders en kinderen worden ontvangen door Wendy Michielse - Vreeswijk (Regisseur en leerkracht Basisschool EigenWijs)...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/kijkmoment-op-basisschool-eigenwijs-en-bij-nummereen-kinderopvang/

Worden wat je wil in groep 4A

De leerlingen van groep 4A hebben samen met Juf Karen mooie plakwerkjes gemaakt met daarop uitgebeeld wat zij later willen worden...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/worden-wat-je-wil-in-groep-4a/

4 november Nationaal Schoolontbijt

We bespreken in de week ervoor met de leerlingen waarom het belangrijk is om goed te ontbijten. We beginnen donderdag 4 november gewoon om 8...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/4-november-nationaal-schoolontbijt/

Ouders gezocht voor de Schoolraad (SR) van Basisschool EigenWijs!

Het SR lidmaatschap biedt u als ouder de gelegenheid om op een andere manier met het onderwijs en de school van uw kind bezig te zijn...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/ouders-gezocht-voor-de-schoolraad-sr-van-basisschool-eigenwijs/

Sinterklaasviering op school

De aankomst van Sinterklaas vindt dit jaar, net zoals vorig jaar, in de school plaats. We vieren het sinterklaasfeest met de leerlingen en leerkrachten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/sinterklaasviering-op-school/

Ben jij de nieuwe Juf of Meester op Basisschool EigenWijs?

Hieronder vind je onze openstaande vacatures. Wil je liever eerst vrijblijvend oriënteren en kennismaken? Dat kan altijd! Neem daarvoor contact op met Beja van der Most (directeur) of Nilgün Akinci (directielid) via 040 253 4527...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/ben-jij-de-nieuwe-juf-of-meester-op-basisschool-eigenwijs/

Corona beslisboom Basisonderwijs (versie 24-12-2021) en Protocol Basisonderwijs (03-12-2021)

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de basisschool (en eventueel de kinderopvang) mag zolang er coronamaatregelen gelden...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/corona-beslisboom-basisonderwijs-versie-22-11-2021/

Sinterklaas en zijn Pieten op school

Alle kinderen uit de onderbouw klassen mochten een bezoekje brengen aan de Sint. Ze kregen allemaal mooie cadeaus voor in de klas...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/sinterklaas-en-zijn-pieten-op-school/

De Nationale Voorleeswedstrijd

Onze directieleden Beja van der Most en Nilgün Akinci zijn langsgekomen in de groepen 7 en 8 om te luisteren naar de kandidaten...

https://www.bs-eigenwijs.nl/nieuws/de-nationale-voorleeswedstrijd/

Gevonden in agenda

Eerste schooldag na de zomervakantie

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-08-19

Oudergesprekken préadvies groep 8

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-10

Oudergesprekken préadvies groep 8

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-12

Kerstdiner op school 17.00 - 18.30 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2019-12-19

Ouderavond groep 8 (vooraanmelding)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-01-23

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-02-17

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-02-20

2e Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-06-01

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-06-30

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2020-07-02

Nationaal Schoolontbijt (alle kinderen ontbijten op school)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2021-11-04

Vrij i.v.m. Sinterklaas (inloop leerlingen 9.45 ~ 10.00 uur)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2021-12-06

2e Paasdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-04-18

2e Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-06-06

Doorschuifuur 10.45 - 11.45 uur

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-07-13

Calamiteitendag/ studiedag (onder voorbehoud)

https://www.bs-eigenwijs.nl/agenda/?date=2022-07-22