Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak. Vanzelfsprekend kunt u tijdens een gesprek al uw vragen, eventueel aan de hand van de informatie uit de schoolgids, stellen. Tijdens deze afspraak volgt ook een korte rondleiding door de school. Uiteraard is uw kind hierbij van harte welkom.

(Peuter)kijkmiddag

Op 31 oktober 2018, 23 januari 2019 en 20 maart 2019 organiseren we, samen met kinderopvangorganisatie Nummereen, van 13.30 uur tot 14.30 uur een (peuter)kijkmiddag waarop aanstaande vierjarigen met hun ouders uitgenodigd worden om zich op onze school te kunnen oriënteren. De kinderen kunnen die middag, onder leiding van een leerkracht, in een kleutergroep kennismaken met onze manier van werken. De ouders krijgen dan uitleg over de uitgangspunten van beleid, waar we voor staan en wat we willen bereiken met de kinderen. Uiteraard is er dan volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Inschrijving en aanmelding

Er wordt in het aanmeldingsgesprek bekeken of en op welke wijze Basisschool EigenWijs aan de onderwijsbehoefte van uw kind kan voldoen. Aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier. Met betrekking tot aanstaande vierjarige leerlingen geldt, dat we een kind pas daadwerkelijk op school mogen inschrijven op zijn/haar vierde verjaardag.

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind, ontvangt u schriftelijk bericht over de groep, leerkracht(en) en het lokaal waar uw kind is ingedeeld.

Kennismaking leerkracht en kijkdagen

Wanneer uw kind gaat starten, volgen er met u als ouders twee gesprekken. Voor het eerste gesprek maakt de leerkracht een afspraak met u, vier tot zes weken voor de verjaardag van uw kind. Dit voor een eerste kennismakingsgesprek met u en uw kind. Tijdens dit moment worden ook de zeven oefenochtenden ingepland.

Drie maanden nadat uw kind gestart is, vindt er opnieuw een gesprek plaats. Hierin worden de bevindingen van de start op onze school samen besproken.